Du är här

Klaragården Strängnäs

Gruppbostaden riktar sig till dig inom personkrets 1 med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd - med inriktning på samsjuklighet eller psykiatrisk tilläggsdiagnos.

Klaragårdens gruppbostad i Strängnäs öppnade den 1 september 2023. Boendet riktar sig till personer tillhörande personkrets 1 LSS 9:9, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd med inriktning samsjuklighet/psykiatrisk tilläggsdiagnos. Gruppbostaden består av 6 fullvärdiga lägenheter, gemensamhetsutrymme och personalrum.

Metod

Vi lägger stor vikt vid att möjliggöra delaktighet för alla våra brukare oavsett diagnos, utvecklingsnivå eller kommunikativ förmåga. För att få till inflytande och delaktighet för individen är det viktigt att skapa en relation och bygga upp en trygghet hos brukaren. För att skapa möjlighet till delaktighet för alla, arbetar vi med olika metoder.

Bemanning

Gruppbostaden är bemannad dygnet runt och personalen har sovande jour.

Klaragården Strängnäs
Finningevägen 77
645 42  Strängnäs

Verksamhetens telefonnummer: 070-609 60 13