Du är här

Bolagsinformation

Klaragården startades 2008 och har sedan dess bedrivit verksamheter inom ramen för LSS. År 2008 startade vi upp vår verksamhet i Väderstad och år 2014 startade vi vår verksamhet i Varv och 2015 i Falerum. Klaragården blev en del av Team Olivia år 2012.

Idag har vi 3 olika verksamheter och är ca 35 anställda i företaget. Vi har 8 chefer, varav VD, v.VD/Säljansvarig , en kvalitets- samt HSL-ansvarig  och sex verksamhetschefer. Vår personal har blandad kompetens och utbildning, på våra verksamheter arbetar bland annat utbildade socionomer, beteendevetare, pedagoger, behandlingsassistenter och undersköterskor. På tjänstemannanivå har vi även ekonom/administratör.

Klaragården har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna. 

Sjukfrånvaro  2019  korttidsfrånvaro 2,1%    (2018- 2,44% , 2017-  2,66 % ) Långtidsfrånvaro  0,7%  ( 2018-  1% , 2017 - 4,29%) 

Dataskyddsombud , anders.backstrom@olivia.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.​