Du är här

Klaragården Fristad

Gruppboendet ligger i Fristad i Borås och vänder sig till personer med en psykiatrisk tilläggsproblematik.

Klaragården Fristad ligger i Fristad i Borås kommun. Målgruppen är personer som omfattas av  personkrets 1 med en psykiatrisk tilläggsproblematik. Gruppbostaden har sex lägenheter och öppnade 2019. Gruppbostad Fristad är för dig som har ett stort behov av:

 • Stöd av personal dygnet runt.
 • Närhet till personal.
 • Att direkt och spontant kunna få stöd av personal.
 • Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig.
 • Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.

Personalen i gruppbostaden kan bland annat ge dig stöd i

 • Att sköta din lägenhet.
 • Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.
 • Planering och tillredning av måltider, antingen i din lägenhet eller tillsammans med andra i gemensamhetsutrymmet. Du väljer själv vad som passar bäst för dig.
 • Dina fritidsaktiviteter.
 • Kontakter med ditt nätverk.
 • Planering av inköp.

Stöd i vardagen

Du bor i en gruppbostad för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen har kommit överens om.

Klaragården Fristad
Skalle 10
513 35 Fristad 

Verksamhetens telefonnummer: 073-851 59 87, 070-960 45 69