Du är här

Att bo i våra gruppbostäder

När du bor på någon av Klaragårdens gruppbostäder så hyr du din lägenhet direkt av Klaragården. Du bestämmer själv hur du vill möblera i din lägenhet. Vill du ha stöd av personal i detta så får du givetvis det. Att bo i en egen lägenhet innebär ett ansvar. Du ansvarar för att sköta om den. Om du vill får du stöd av personal att sköta din lägenhet.

Det är upp till dig vilka personer som får vistas i din lägenhet. Personal få inte gå in i din lägenhet utan din tillåtelse. I gemensamhetsutrymmet är det du och andra boende i gruppbostaden som tillsammans bestämmer vilka som får vara där. I gemensamhetsutrymmet kan ni tillsammans välja att äta med andra boende i gruppbostaden och personal. Ni kan tillsammans välja att ha gemensamma filmkvällar mm.

Alla Klaragårdens gruppbostäder har en egna fordon som används till olika utflykter, skjuts till och från aktiviteter. Lägenheterna har full standard som följer Boverkets byggregler för LSS-boenden d.v.s. med kök, toalett, dusch och fullt utrustat kök.

Kostnader

Hyra

Hyran på din lägenhet ligger på mellan 3 900kr/månad. Hos oss ingår alltid el i din hyra.

Mat

Du betalar själv för den mat du vill äta eller så betalar du 2200kr/månad om du väljer att handla mat gemensamt.

Fritidsaktiviteter

För dina aktiviteter betalar du själv. Om personal följer med så ombesörjer företaget deras kostnader.

Att flytta från gruppbostaden

Om du inte trivs av någon anledning och vill flytta från gruppbostaden så ska du ta kontakt med din handläggare på kommunen.