Du är här

Historien om Klaragården

Klaragården startades 2008 och har sedan dess bedrivit verksamheter inom ramen för LSS. År 2008 startade vi upp vår verksamhet i Väderstad, år 2014 startade vi vår verksamhet i Varv och 2015 i Falerum. Sedan har ytterligare verksamhetsorter tillkommit.

Varför startades Klaragården?

Vi konstaterade att det var svårt för individer med psykiska funktionsnedsättningar att både ha ett bra boende samt meningsfull sysselsättning. Vi byggde då upp Klaragården med stort inflytande av de första boendena som kom att flytta in hos oss. Det är och har alltid varit viktigt med individerna i centrum och att anpassningarna sker från oss i personalen, på varje individs enskilda villkor. Detta har visat sig vara riktigt uppskattat hos våra boende. Vi har tillsammans byggt upp en strukturerad, individanpassad sysselsättning för varje enskild boende. Då vi gärna är en del av samhällena där vi finns så försöker vi få möjlighet att hjälpa företag och personer på orten. Lyckade exempel på detta är t ex. kartongvikning till knäckebröd, trädgårdsskötsel, vedhantering och olika typer av montering och paketering.