Du är här

Klaragården Tystberga

Gruppboendet vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1.

Vi erbjuder stöd och service till dig med NPF - autism eller autismliknande tillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och som är 18 år eller äldre. Vi har specifik kompetens när det gäller omvårdnad och psykatri med samsjuklighet.

Gruppbostad är för dig som har ett stort behov av:

 • Stöd av personal dygnet runt.
 • Närhet till personal.
 • Att direkt och spontant kunna få stöd av personal.
 • Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan tex vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig mm.
 • Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.

Personalen i gruppbostaden kan bland annat ge dig stöd i:

 • Att sköta din lägenhet.
 • Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.
 • Planering och tillredning av måltider, antingen i din lägenhet eller tillsammans med andra i gemensamhetsutrymmet. Du väljer själv vad som passar bäst för dig.
 • Dina fritidsaktiviteter.
 • Kontakter med ditt nätverk.
 • Planering av inköp.

Stöd i vardagen

Du bor i en gruppbostad för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Klaragården Tystberga består av sex stycken rymliga lägenheter på 43-45 kvadratmeter. 

Klaragården Tystberga
Dramatörvägen 1
611 74 Tystberga

Verksamhetens telefonnummer: 072-386 50 81