Klaragården Falerum

Klaragården Falerum ligger i Åtvidaberg i en lugn avskild del med direkt anslutning till skog och strövområden. Gruppboendet är en fd. skola, vilket gett möjlighet till fantastiska gemensamhetsytor och stora lägenheter. Här finns egna lokaler för bland annat snickeri, bild och form och en stor gympahall.  Boendet har sex lägenheter.

Klaragården Varv

Klaragården Varv ligger strax utanför Motala i direkt närhet till det stora öppna odlingslandskapet som östgötaslätten erbjuder. Gruppboendet öppnade 2015 och var från början en skola som nu är totalrenoverad till boende. Stora gemensamhetsytor för skapande verksamhet och stora lägenheter erbjuds. Även gympahall finns. I den stora trädgården finns goda möjligheter till avkoppling och sysselsättning. Varv har sex lägenheter. 

Klaragården Väderstad

Klaragården Väderstad ligger otroligt vackert mitt  på den vackraste delen av östgötaslätten. Här finns lägenheter både i det stora huset, i länga samt enskilt. På gården finns det aktivitetslokaler för snickeri, bild och form. Ett stort vedklyvningsarbete pågår året om. Vid den stora trädgårdens avslut finns även en stor damm där det finns kräftor och karpfisk. Klaragården Väderstad har sex platser.

Klaragården drivs i en anda av humanism och enkelhet

På Klaragården är strävan är att den boende ska känna så stor hälsa som möjligt. Vårt grundantagande i verksamheten bygger på kunskap och erfarenhet av människans behov av aktiviteter för att uppnå hälsa och välbefinnande. 

Genom aktiviteter kan behov tillfredsställas. Den boende kan lära känna sina resurser och problem och bli medveten om sin inverkan på andra, vilket i sin tur främjar ökat självförtroende, ökad normalisering av mellanmänskliga relationer och en förbättrad livskvalitet.