Du är här

Klaragården Motala

Gruppbostaden riktar sig till dig inom personkrets 1 med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd - med inriktning på samsjuklighet eller psykiatrisk tilläggsdiagnos.

Motala gruppbostad riktar sig till personer tillhörande personkrets 1 LSS 9:9, dvs personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd med inriktning samsjuklighet/psykiatrisk tilläggsdiagnos. Gruppbostaden består av 6 fullvärdiga lägenheter om 45 kvm, gemensamhetsutrymme och personalrum. Fastigheten är  fördelad i två plan med hiss.

Metod

Vi lägger stor vikt vid att möjliggöra delaktighet för alla våra brukare oavsett diagnos, utvecklingsnivå eller kommunikativ förmåga. För att få till inflytande och delaktighet för individen är det viktigt att skapa en relation och bygga upp en trygghet hos brukaren. För att skapa möjlighet till delaktighet för alla, arbetar vi med olika metoder.

Bemanning

Gruppbostaden är bemannad dygnet runt och personalen har sovande jour.

Geografiskt läge

Vinkeln gruppbostad ligger 1 km från Motala centrum där du hittar apotek, vårdcentral och affärer.
 

Klaragården Motala
Storgatan 12 A 
591 35  Motala

Verksamhetens telefonnummer: 072-171 64 18