Placering: Ring 020-12 12 99, vi har förslag på lösning inom 60 minuter, dygnet runt, året runt.

  • IMG 0241
  • Blandat hosten 2015 036
  • IMG 0237
  • Falerum8
  • Blandat hosten 2015 046
  • header klaragarden1

Välkommen till Klaragården!

Klaragården erbjuder ett boende och en daglig sysselsättning i en välstrukturerad trygg lantlig miljö.

Placeringsakuten - 020-12 12 99 Dygnet runt, året runt.

Klaragården vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Våra boenden ligger belägna i lantliga miljöer med närhet till natursköna och lugna platser.

Här ges tillfälle att utveckla ett vardagsliv där för henne meningsfulla aktiviteter ingår, bejaka ett självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap.

Omgivningen

Klaragården finns på tre olika orter, Falerum, Varv och Väderstad.
Detta är mindre orter med som är belägna i Åtvidaberg, Motala samt i Mjölby kommun.
På samtliga boenden är det nära till härliga naturupplevelser och ändå nära till kommunikationer, affärer och dyl.

Klaragården drivs i en anda av humanism och enkelhet 

Där strävan är att den boende ska känna så stor hälsa som möjligt.

Vårt grundantagande i verksamheten bygger på kunskap och erfarenhet av människans behov av aktiviteter för att uppnå hälsa och välbefinnande. 

Genom aktiviteter kan behov tillfredsställas, den boende kan lära känna sina resurser och problem och bli medveten om sin inverkan på andra (ökad självkännedom), vilket i sin tur främjar ökat självförtroende, ökad normalisering av mellanmänskliga relationer och en förbättrad livskvalitet.

Bilder från Klaragården